Kullanım Koşulları

DirectIQ servislerine eriştiğinizde aşağıdaki kurallara da uyduğunuzu kabul edersiniz

Email Marketing Terms Of Use Diq

I. Kullanıcı Hesapları

 1. Hesabınız ve buna bağlı kullanıcı adı ile şifreniz sadece tek bir şirket tarafından kullanılabilir. Bir tek hesap üzerinden birden fazla şirketin ticari faliyetine izin verilmez.
 2. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizin güvenliğini sağlama sorunluluğu sizdedir. Bu zorunlu güvenlik tedbirini dikkatli bir şekilde yerine getirememiş olmanız durumumda doğacak kayıp ve zararlarınızdan mesuliyet kabul edilmez.
 3. Servisimizi yasadışı veya izin verilmeyen amaçla kullanamazsınız. Servisin kullanımı sırasında telif hakları dahil olmak ama bununla kısıtlı kalmamak şartıyla, Türkiye’deki ya da bulunduğunuz ülkedeki veya uluslararası yasalarını çiğneyemezsiniz.

II. Anti-Spam Politikası

 1. DirectIQ SPAM’i şiddetli bir şekilde yasaklar (SPAM terimi göndericinin ilişki içinde olmadığı şahıslara yaptığı izinsiz email gönderimleridir). DirectIQ tarafından SPAM’e karşı sıfır tolerans politikası uygulanmaktadır. DirectIQ, sistemini SPAM için kullandığı tespit edilen ya da şüphelenilen her müşterinsinin hesabını önceden uyarmaksızın kapatabilir. Sadece şüphe sebebiyle DirectIQ deneme hesabınınız onaylanmayabilir ya da varolan hesabınız gönderimlere süresiz olarak kapatılabilir.
 2. DirectIQ sistemi sadece alıcıların kendi rızaları ile kayıt oldukları listelere gönderim yapmak için kullanılabilir. DirectIQ sitemini email adresi sahibinin rızası ve izni olmadan bir email adresine gönderim yapmak için kullanmak DirectIQ Kullanım Koşulları’nın doğrudan ihlalidir. DirectIQ sistemine sizden email almayı kendi rızası ile kabul etmemiş hiç bir email adresini yükleyemez ve bu sistem üzerinde bu şekilde adresler içeren listeler oluşturamazsınız. Sadece kendi rızaları ile sizden email gönderileri almak üzere kaydolmuş kişilere gönderim yapabilirsiniz. Eğer DirectIQ, listenizle ilgili şikayetler alırsa, hesabınız herhangi bir uyarı olmaksızın derhal kapatılabilir. Kendi firmanızın ismi ya da markası dışında bir firmanın ismi ya da markası altında ya da göndericisi olarak görünecek şekilde ya da yanıltıcı veya fraud özellik taşıyan başlık ve içerikle email gönderimi yapamazsınız.
 3. Sistemimizden gönderilen email gönderilerini sansür edemeyiz ve etmeyiz. Ayrıca bu mesajların içeriğine müdahale edip değişiklik yapamayız ve yapmayız. Bu yüzden, gönderilen email’lerin içeriğinden ve bu içeriğin doğuracağı sonuçlardan sadece kullanıcılarımızın kendileri sorumludur. Kullanıcılarımız tarafından sisteme yüklenen ya da yaratılan email’lerin ya da başka içeriklerin doğuracağı sonuçlardan yasal sorumluluk almayız ve üstlenmeyiz. Başka bir kişinin mülkiyetinde olan bilgiler (patentler, ticari sırlar ya da telifli içerik ve bilgiler) hak sahiplerinin açık izni olmadan ya da herhangi bir şekilde müstehcen, iftira içeren ya da başka bir şekilde yasalara uygunsuz mesaj ve email’leri gönderemez, postalayamaz, dağıtamaz ya da yayımlayamazsınız.
 4. Yetkililerle SPAM yapan ya da başka bir tür yasadışı faaliyet içinde olan kullanıcıların isimlerini ve IP adreslerini paylaşarak işbirliği yapmaktayız.

III. İptaller

 1. DirectIQ hesabınızın iptal edilmesini istediğiniz zaman talep edebilirsiniz.
 2. DirectIQ hesabınızın iptali ile birlikte sistemde duran size ait tüm veriler silinir. Buna email alıcı listeleri, geçmiş ve güncel kampanya raporları dahildir.
 3. Hesabınızın talebinizle yapılan iptal işlemi o ayın sonunda gerçekleşir. Ay içindeki kullanım ve diğer hizmet bedelleri size fatura edilir.
 4. DirectIQ herhangi bir sebep ya da zamandan bağımsız olarak hesabınızı tek taraflı olarak iptal edebilir. Bu iptal derhal gerçekleşebilir gerçekleşebilir. Böyle bir durumda DirectIQ sistemi ya da ilişkili servislere bağınız kesilir ve kullanıcı adınız ile şifreniz kullanılmaz hale gelebilir. Böyle bir durumda DirectIQ sisteminde duran verileriniz silinebilir ve kullanılmaz hale gelebilir. DirectIQ herhangi bir kişi ya da kuruma hizmet vermeyi istediği zaman ve istediği sebeple reddedebilir.

IV. Genel Koşullar

 1. Bu web sayfalarında yayınlanan anketlerdeki, veritabanlarındaki ya da neticelerdeki bilgilerin eksiksizliğini, doğruluğunu, bütünlüğünü ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak hataları ve noksanlığı; sunucularımızdaki servis ya da içeriğin teslimatındaki aksama, gecikme ya da kesintileri; veya bizim tarafımızdan sağlanan içerik ve servislerin kullanımından doğacak zararları ve kayıpları garanti altına almayız ve karşılamayız.
 2. DirectIQ servisleri kullanmanızdan ötürü bize doğabilecek her tür iddia ve avukatlık ücretleri dahil yasal masraflarımızı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Mülkiyet hakları ve telif haklarının ihlalinden kaynaklanan sorumluluklar açık bir şekilde bunun içine dahildir.
 3. Herhangi bir DirectIQ müşterisine, çalışanına, üyesine ya da görevlisine karşı sözlü, fiziksel, yazılı veya başta tip istismarlar (istismar tehditleri ya da ceza tehditleri dahil) hesabın derhal iptal edilmesiyle sonuçlanır.
 4. Türkiye’den DirectIQ sistemini kullanan/kullanacak olan ya da Türk kişilere gönderim yapan/yapacak olan her özel ya da tüzel kişi 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘a ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkinda Yönetmelik uygun hareket edeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.
 5. Kullanım Koşulları sizinle ve DirectIQ kullanım hakkı, alan adı ve markasının sahibi olaran şahıs ve kurumlarda aranızda bu servisi nasıl kullanmanız gerektiğine dair tüm mütabakatı oluşturmaktadır. Bu mütabakat yapılmış olan daha önceki anlaşmaları (yazılı ya da değil) ve Kullanım Şartları’nın daha önceki versiyonlarını geçersiz kular.

V.Yasaklanan Kullanımlar

 1. Yasadışı Faaliyetler – Türkiye’deki ya da yaşadığınız ülkedeki yerel ya da uluslararası yasaları ihlal eden her türden faaliyet. Bazı örnekler: Yasadığı malzemenin yayınlanması veya yayınlanması (çocuk pornografisi ya da müstehcen malzeme gibi.)
 2. Güvenlik – Her türden ağa izinsiz erişmeye teşebbüs; servislerimizi kullanarak ağ servislerini ya da dışsal ağ servislerini bozmaya teşebbüs; üçüncü partilerden rızaları olmadan bilgi toplamaya çalışmak. Bazı örnekler: DoS saldırıları, bilgisayar virüsü yayımı ya da her türden ağa zararlı olacak özellikler barındıran yazılım ya da uygulamaların transmisyonu.
 3. Bant Genişliği, Veri Depolama ve Diğer Kısıtlamalar – Ağ altyapısının ve servislerimizin ağın sınırlarına aşırı yüklecek bir tarzda kullanılması.

VI. Fesih

 1. Kullanım Koşulları’nın herhangi bir tanesinin ihlali bir kullanıcı hesabının uyarı ve geri ödeme yapılmadan derhal iptali için sebep oluşturur. Bu şekilde bir fesih durumunda size ya da üçüncü bir partiye herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğumuz kalmamaktadır.