ROI’si En Yüksek Dijital Kanal Hala Email Marketing

Adestra‘nın sponsorluğunda hazırlanan Email Marketing Industry Census 2014 raporuna göre Email Marketing bir kez daha yatırım getirisi (ROI) açısından en iyi dijital kanal oldu.

Araştırmaya katılan şirketlerden %68’i Email Marketing’i “iyi” ya da “mükemmel” olarak işaretlediler. Bütün bunlar DirectIQ Türkçe Twitter kanalında sizlerle uzun süredir paylaştığımız email marketing verileriyle de örtüşüyor.

Ortalamada, şirketler toplam satışlarının %23’ünü email marketing kanalına endekslediklerini belirtirken, bu oran 2013 raporunda %18 idi. Bir yıldaki orantılı artış ise %28 olarak gerçekleşmiş oldu.

Raporun sonuçlarının daha detaylı incelemesi DirectIQ dostlarından Econsultancy’nin web sitesinde yer alıyor.