Kampanyalar için API

Email kampanyalarınızı otomatikleştirin

Email Marketing Campaign Api

CreateCampaign()

Bu metodu kullanarak yeni bir email kampanyası başlatabilirsiniz.

 • apiKey (Required)

Metodu kullanabilmeniz için gerekli olan API key. Almak için buraya tıklayın.

 • name (Zorunlu)

Oluşturulacak olan kampanyanın ismi

 • subject (Zorunlu)

Gidecek emaillerde kullanılacak Konu/Subject satırı

 • template (Zorunlu)

Kampanyada kullanmak istediğiniz email template’inizin ID numarası

 • list (Zorunlu)

Kampanyayı göndermek istediğiniz kontak listenizin ID numarası

 • timetosend (Zorunlu)

Kampanyanın gitmesini istediğiniz tarih ve saat (MM/DD/YYYY HH:NN:SS AM şeklinde)

 • fromEmail (Zorunlu)

Kampanyada kullanmak istediğiniz Gönderici / From Email’in ID numarası

Başarılı durumlarda “success” mesajıyla birlikte kod 0 döner. Ayrıca yeni yarattığınız email kampanyanızın ID’si de beraberinde döner. Hata durumunda detaylı hata mesajı ve hata kodu iletilir.

Bu metodu kullanırken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir noktaya dikkat çekmek isteriz: Kampanyalarınızn gitmesini istediğiniz tarihi, Türkiye’de kullandığımız şekliyle değil, ABD’de yaygın olan ay/gün/yıl olarak yani MM/DD/YYYY formatında kullanmalısınız. Kampanya başlangıç zamanını belirtmek için kendi bulunduğunuz coğrafyanın (hesap ayarlarınızda kayıtlı olan) saat dilimininin gerçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CreateCampaign xmlns="http://api.directiq.com/">
   <apiKey>string</apiKey>
   <name>string</name>
   <subject>string</subject>
   <template>int</template>
   <list>int</list>
   <timetosend>dateTime</timetosend>
   <mailfrom>int</mailfrom>
  </CreateCampaign>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CreateCampaignResponse xmlns="http://api.directiq.com/">
   <CreateCampaignResult>
    <success>boolean</success>
    <lastErr>string</lastErr>
    <errCode>int</errCode>
    <campaign_id>int</campaign_id>
   </CreateCampaignResult>
  </CreateCampaignResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

GetFromEmails()

Bu metod tüm onaylı From Email / Gönderici Email’lerinizin bir listesini döner.

 • apiKey (Zorunlu)

Metodu kullanabilmeniz için gerekli olan API key. Almak için buraya tklayın.

Başarılı durumda metod şu bilgileri döner: id : CreateCampaign metodunda kullanmanız için ilgili ID fromEmail : Gönderici email adresi fromName : Gönderici ismi Hata durumunda detaylı hata mesajı ve hata kodu iletilir.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetFromEmails xmlns="http://api.directiq.com/">
   <apiKey>string</apiKey>
  </GetFromEmails>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetFromEmailsResponse xmlns="http://api.directiq.com/">
   <GetFromEmailsResult>
    <success>boolean</success>
    <lastErr>string</lastErr>
    <errCode>int</errCode>
    <returnedEmails>
     <client_from>
      <id>int</id>
      <client_id>int</client_id>
      <fromEmail>string</fromEmail>
      <zaman>dateTime</zaman>
      <isConfirmed>boolean</isConfirmed>
      <fromName>string</fromName>
     </client_from>
     <client_from>
      <id>int</id>
      <client_id>int</client_id>
      <fromEmail>string</fromEmail>
      <zaman>dateTime</zaman>
      <isConfirmed>boolean</isConfirmed>
      <fromName>string</fromName>
     </client_from>
    </returnedEmails>
   </GetFromEmailsResult>
  </GetFromEmailsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>